Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 49.900 50.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 49.550 50.100
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 49.550 50.200
Vàng nữ trang 99,99% 49.150 49.900
Vàng nữ trang 99% 48.206 49.406
Vàng nữ trang 75% 35.779 37.579
Vàng nữ trang 58,3% 27.445 29.245
Vàng nữ trang 41,7% 19.160 20.960

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra