Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 15,273.39 15,924.68
CAD 16,870.32 17,589.70
CHF 24,972.87 26,037.75
CNY 3,343.59 3,486.70
DKK - 3,492.15
EUR 24,864.41 26,256.71
GBP 28,247.32 29,451.83
HKD 2,912.48 3,036.67
INR - 295.94
JPY 170.91 180.93
KRW 15.55 18.94
KWD - 79,307.71
MYR - 5,378.04
NOK - 2,296.15
RUB - 320.28
SAR - 6,482.55
SEK - 2,312.84
SGD 17,195.14 17,928.37
THB 606.47 699.75
USD 23,260.00 23,630.00