Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 15,708.50 16,377.68
CAD 17,236.48 17,970.76
CHF 24,868.66 25,928.07
CNY 3,379.51 3,524.01
DKK - 3,459.23
EUR 24,590.16 25,966.08
GBP 28,568.77 29,785.81
HKD 3,012.84 3,141.19
INR - 304.21
JPY 171.33 181.38
KRW 15.94 19.42
KWD - 81,119.89
MYR - 5,544.02
NOK - 2,471.25
RUB - 424.94
SAR - 6,628.15
SEK - 2,361.60
SGD 17,281.02 18,017.19
THB 606.75 700.05
USD 23,830.00 24,140.00