Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 15,591.96 16,257.09
CAD 17,596.21 18,346.84
CHF 23,653.35 24,662.36
CNY 3,395.37 3,540.75
DKK - 3,345.62
EUR 23,788.72 25,121.19
GBP 27,597.27 28,774.53
HKD 2,886.25 3,009.37
INR - 305.29
JPY 166.01 175.75
KRW 15.47 18.85
KWD - 78,692.87
MYR - 5,342.19
NOK - 2,416.63
RUB - 539.74
SAR - 6,424.04
SEK - 2,333.63
SGD 16,315.88 17,011.90
THB 583.86 673.67
USD 23,070.00 23,380.00