Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 16,106.49 16,779.42
CAD 17,359.56 18,084.85
CHF 23,929.51 24,929.29
CNY 3,450.52 3,595.22
DKK - 3,659.73
EUR 26,029.61 27,384.29
GBP 30,319.79 31,586.55
HKD 2,851.67 2,970.82
INR - 320.66
JPY 202.64 214.37
KRW 16.64 20.26
KWD - 78,530.33
MYR - 5,494.29
NOK - 2,674.16
RUB - 345.41
SAR - 6,294.99
SEK - 2,682.25
SGD 16,430.62 17,117.09
THB 602.81 694.95
USD 22,640.00 22,870.00