Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 15,970.79 16,652.81
CAD 17,664.48 18,418.83
CHF 24,141.65 25,172.60
CNY 3,497.89 3,647.82
DKK - 3,523.59
EUR 25,066.68 26,471.90
GBP 30,082.66 31,367.32
HKD 2,834.34 2,955.38
INR - 315.85
JPY 192.32 203.58
KRW 16.44 20.03
KWD - 77,823.15
MYR - 5,474.10
NOK - 2,641.25
RUB - 330.76
SAR - 6,265.19
SEK - 2,542.64
SGD 16,397.39 17,097.63
THB 608.57 702.21
USD 22,470.00 22,780.00